Reklamacje i zwroty

Polityka reklamacji 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produkt Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy.

 W reklamacji należy zawrzeć dokładny opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.  

Termin na ustosunkowanie się sprzedawcy do złożonej reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.